Özel Güvenlik

ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLATI GÖREV VE YETKİLERİ

 

--- Bilindiği üzere, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de kamuya ve  özel kişilere ait kurum ve kuruluşların sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma ve zorla işten alıkoyma gibi tehdit, tehlike veya tecavüzlere karşı korunmasında, Üniversitelerde her türlü öğrenci olaylarının yatıştırılması ve önlenmesi her kurum bünyelerinde “ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLATI” kurdurulmaktadır.

--- Ülkemizin son yıllarda içinde bulunduğu durumda dikkate alındığında, mahalli kolluk kuvetlerinin koruma hizmetleri gibi pasif görevlerden çekilerek terörle mücadele ve asayiş hizmetleri gibi daha aktif görevlerde çalıştırılmaları zorunluluğu ortaya çıkarak

Üniversitelerede özel güvenlik teşkilatı kurma zorunluluğu getirilmiştir.

 

--- 30 cu Madde ile Özel Güvenlik Teşkilatının görevleri şunlardır:

a) - Kuruluşların sabotaj, yangın, hırsızlık,soygun, yağma, izinsiz gösteri ve boykotlara

--- karşı korunması, güvenliğin sağlanması,

b) - Suç delillerini muhafaza etmek, aranan kişileri genel kolluk kuvetlerine teslim etmek,

c) - Üniversitelerde kampüs giriş-çıkışında kimlik kontrolü yaparak, bu saha içerisinde

--- şüpheli, önceden ceza almış öğrencilerin cezası bitene kadar kampüslere girişimi

--- önlemek

d)-- Genel kolluğun talebi halinde aranan kişileri kolluk kuvetlerine teslim etmek,

e)-- Kampüs alanları içerisinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları genel kolluk

--- kuvetlerine bildirmekle beraber genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar olaylara

--- karışanları yakalayarak göz altına almak,

f) -- Olağan üstü durumlarda Sivil Savunma Teşkilatına, görevlerinin yerine getirilmesine

--- yardımcı olmak,

g) - Özel Güvenlik teşkilatı bulunduğu ve görev yaptığı alanlar içerisinde 2559 sayılı                        Polis vazife ve selahiyet kanunu yetkilerini aynen kullanarak Genel kolluk kuvetleri                           gelene kadar olaya veya olaylara el koyar,

--- Genel kolluk kuvetlerinin işe el koyması ile Özel Güvenlik teşkilatı onun emrine girer ve kuruluşun içerisinde yapılan bütün faliyetlerinde ona yardımcı olur.

 

Bu içerik 01.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2544 kez okundu.