2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1'i uyarınca;

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Üniversitemiz birimlerine Ek Madde 1 (Merkezi Yerleştirme Puanı) ile yatay geçiş başvurularının Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi’nde  belirlenen tarihler içerisinde istenilen bilgi ve belgeler ile birlikte ilgili birimlerimize (Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu) yapılması gerekmektedir.

Üniversitemizde 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik"in Ek Madde 1'i uyarınca her bir sınıf için ilgili yılın ÖSYM kılavuzunda yer alan programlara (Tıp Fakültesi hariç) ait öğrenci kontenjanının %20'ni geçmeyecek kadar, Tıp Fakültesi için ise öğrenci kontenjanının %10'nu geçmeyecek kadar kontenjan ayrılmasına Trakya Üniversitesi 16 Aralık 2016 tarihli Senato Toplantısında alınan 13 numaralı kararı ile kabul edilmiştir.

Yatay Geçiş Başvuru ve Yerleştirme Takvimi için
Tıklayınız.


Ek - Madde 1 Karar Metni için Tıklayınız.

Taban Puanları için Tıklayınız

Birimlere Ait İletişim Bilgileri İçin Tıklayınız.
Bu içerik 09.01.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 13643 kez okundu.