2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları İle Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi için Tıklayınız

Yatay Geçiş Esasları için Tıklayınız

K
ontenjanlar için Tıklayınız

Başvurular ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına yapılacaktır. Başvuru için istenilen bilgi ve belgeler ilgili birimin web sayfasında ilan edilecektir.

Birimlere ait iletişim bilgileri için Tıklayınız.
Bu içerik 06.07.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 21937 kez okundu.