KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Üniversitemiz bünyesinde bulunan Önlisans ve Lisans düzeyindeki programlara "Kurumlar Arası Yatay Geçiş " başvuruları ve değerlendirme takvimi aşağıda belirtilmiştir.

Başvurular programın bulunduğu Dekanlık/Müdürlük tarafından kabul edilecektir,

2013-2014 Öğretim Yılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları

Başvuru Yapacak Adayların;

*Kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az  %60 veya eşdeğeri olması,

*Merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması,

*Başarısız dersi bulunmaması (Olimpiyat, Dünya, Avrupa ile uluslararası ve Türkiye Şampiyonalarında ilk üç (3) dereceye giren (takım veya ferdi) sporcular ile bilim ve sanat alanında dünya ve uluslararası yarışmalar ile ulusal yarışmalarda ilk üç (3) dereceye girdiğini belgeleyen öğrencilerden alttan dersi olmaması şartı aranmaz.) ve disiplin cezası olmaması,

gerekmektedir.

Resim


Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçlarının, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde ilgili Dekanlık/Müdürlük tarafından kendi internet sayfasında ilan edilecektir.

Bu kapsamda geçiş yapan öğrencilerin yeni durumlarının, kayıt işlemi birimlerce tamamlanıp, geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 5 (beş) gün içinde yükseköğretim öğrenci veri tabanına (YÖKSİS) işlenmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yazılı olarak bildirilmesine.


Not 2: Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Üniversitemiz Senatosunun 14/2/2007 tarihli ve 04 sayılı toplantısında alınan 06 numaralı kararının uygulanmasına, karar verilmiştir.

Bu içerik 16.07.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 54761 kez okundu.