Öğrenci Konsey Temsilcisi seçimleri hakkında duyuru

Üniversitemiz Öğrenci Konseyi temsilcileri, ilgili yönerge çerçevesinde iki yılda bir belirlenmektedir. 2021–2022 ve 2022-2023 eğitim öğretim yıllarında görev yapacak Öğrenci Konseyi Temsilcisi seçimleri Üniversitemiz Seçim Kurulunca belirlenen aşağıdaki takvim uyarınca gerçekleştirilecektir.

Aday olmak isteyen öğrenciler seçim takviminde belirlenen süre içerisinde kayıtlı oldukları birimlere hitaben yazılmış Aday Başvuru Formu (aşağıda örneği bulunmaktadır) ile şahsen müracaat ederek başvurularını yapabilirler.

 Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı anadal öğrencisi olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydının bulunmaması,

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Genel Not Ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması.

*Adli sicil belgesinin başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmektedir.

Seçim Takvimi ve Örnek Aday Başvuru Formu ekte sunulmuştur.

 

Ek Dosyalar
Bu içerik 15.11.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 2350 kez okundu.