Trakya Üniversitesi 2013 - 2014 Eğitim Öğretim Yılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

Kurum İçi Yatay Geçiş, bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya Üniversitemiz içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar esas alınarak yapılacaktır.

Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az %60 veya eşdeğeri olması, başarısız dersi bulunmaması ve disiplin cezası almamış olması gerekir.

Trakya Üniversitesi 2013 - 2014 Eğitim Öğretim Yılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları İçin Tıklayınız

Bu içerik 15.09.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 6118 kez okundu.