Trakya Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Sıra

Üniversite Adı:

Başvuru Tarihi

 Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi

 Başlangıç

 Bitiş

 Baş-langıç

 Bitiş

 Başlan-gıç

 Bitiş

 Başlan-gıç

 Bitiş

1

Trakya Üniversitesi          

 

03.02.2014

06.02.2014

Okulunca İlan Edilir

Okulunca İlan Edilir

Okulunca İlan Edilir

Okulunca İlan Edilir

Bu içerik 13.01.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 3923 kez okundu.