ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS PROGRAMLARINDA EĞİTİMİNE DEVAM EDEN SON SINIF ÖĞRENCİLERİNE VERİLECEK İSTEĞE BAĞLI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ İLE İLGİLİ DUYURU

  Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 29.12.2022 tarihli toplantısında alınan, Öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlarda örgün eğitim ve öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitiminin verilmesi hakkındaki karara ilişkin olarak Üniversitemiz Senatosunun 01/02/2023 tarihli toplantısında alınan kararı ile 2022-2023 eğitim öğretim bahar yarıyılında Pedagojik formasyon eğitimi seçmeli derslerinin sadece son sınıf lisans öğrencileri için uygulanmasına, ara sınıfta yer alan lisans öğrencilerine ise üçüncü yarıyıldan başlanması koşuluyla 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmasına karar verilmiştir.
-Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri isteğe bağlı seçmeli derslerdir. Alınması zorunlu değildir.!
-2022-2023 öğretim yılı bahar döneminde, aşağıda listede yer alan programlarda kayıtlı Üniversitemiz son sınıf öğrencilerine yönelik uygulanacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Programına başvurmak isteyen öğrencilerimizin en geç 17/02/2023 Cuma günü mesai saati bitimine kadar kayıtlı olduğu Fakülte/Yüksekokula dilekçelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
 2022 – 2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda pedagojik formasyon eğitimi alacak öğrencilerin aşağıdaki hususları dikkate almaları önem arz etmektedir.
 
-Pedagojik Formasyon Eğitimi, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarih ve 9 sayılı “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” ekinde yer alan branşlar için uygulanacaktır.
-2022-2023 eğitim öğretim bahar yarıyılında açılması uygun görülen dersler Üniversitemiz Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülecektir. Bu sebeple “…ortak zorunlu dersler dâhil bulundukları yarıyıldaki tekrar dersleri ile birlikte ve ders saatleri örtüşmeyecek şekilde en fazla toplam 45 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir.” hükmü uyarınca öğrencilerin 45 AKTS üzerinde krediye ulaşması durumunda birimlerinin uygun görmesi halinde bazı seçmeli derslerinin yerine bu dersleri alabileceklerdir.
-Derslerin yarıyıl/yıl sonu notu; ara sınavın % 30’u ile yarıyıl/yıl sonu sınavında alınan notun % 70’inin toplamı olup, bu derslerin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme yöntemi kullanılacaktır.
-Pedagojik formasyon derslerini alan öğrencilerin transkriptleri içinde bu dersler pedagojik formasyon dersi olarak gösterilecek, mezuniyet ortalamalarına dahil edilecek ve Pedagojik formasyon eğitimi derslerinin tümünü başarıyla tamamlayan öğrencilerin diplomalarının arka yüzüne ‘Pedagojik formasyon eğitimini tamamlamıştır.’ İfadesi yazılacaktır. Bu sebeple bu derslerden başarısız olunması durumunda genel not ortalaması da düşecektir.
-Öğrenimi sırasında pedagojik formasyon derslerinin tamamını almamış veya alıp başaramamış olan öğrencilerin başarılı oldukları pedagojik formasyon dersleri transkriptlerinde gösterilecek ve ortalamaya katılacak ancak pedagojik formasyon eğitimini tamamlamış sayılmayacaklardır.
-2022-2023 eğitim öğretim bahar yarıyılında açılması uygun görülen dersler ile diğer pedagojik formasyon eğitimi dersleri yaz okulunda açılabilecek olup bu derslerin açılmasında yaz okulu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
-Öğretmenlik uygulaması dersine kayıt olabilecek öğrenci kontenjanı her bir lisans programının alanı ile ilgili Edirne ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda bulunan alan öğretmeni sayısı dikkate alınarak belirleniyor olması nedeniyle bir yarıyılda ilgili lisans programına kayıtlı tüm öğrencilere öğretmenlik uygulaması dersi aldırılamaz ise dersi alamayan öğrenciler için dersin bir sonraki dönemde yapılması veya Edirne ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda branşta yeterli rehber öğretmen bulunmaması hâlinde, öğrencilerimizin Öğretmenlik Uygulaması dersini başka bir şehirde almaları gibi durumları göz önünde bulundurmaları gereklidir.
Bu içerik 03.02.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 6929 kez okundu.