2017-2018 Yaz Okulu Trakya Üniversitesi Öğrencisi Olanların Yapması Gerekenler.

 1. Yaz Okulu Kayıtları 18/06/2018 – 21/06/2018 tarihleri arasında http://obs.trakya.edu.tr adresi üzerinden 08:30 ile 17:30 saatleri arasında yapılacaktır.
 2. Üniversitemiz öğrencileri; toplam 10 krediyi aşmayacak şekilde ders  alabilirler. Ancak tek bir ders olması kaydıyla kredi değeri 10’un üzerinde olan dersi de yaz okulunda alabilirler. Öğrencilerimiz, içinde bulunulan eğitim-öğretim yılının ders kaydı yaptırmadığı yarıyılına ait dersler için yaz okullarına ders kaydı yaptıramaz.

 3. Öğrenciler, 18/06/2018 – 21/06/2018 tarihleri arasında https://obs.trakya.edu.tr/ adresi üzerinden Öğrenci Numarası ve şifre bilgileri ile giriş yaparak, kayıtlanma menüsü/kayıt yenileme ekranından yaz okulunda almak istediği derslerin seçimini yapacaklardır.

 4. Her bir seçilen dersin karşısında o ders için yatırılması gereken ücret bilgisi ile ücretin yatırılacağı Türk Ekonomi Bankası (TEB) hesap (IBAN) numarası bulunacak ve ücretler ilgili hesaplara yatırılacaktır.
 5. Öğrenciler, ders seçimini yapmış oldukları gün saat 17:30’a kadar seçmiş oldukları derslerin ücretini Türk Ekonomi Bankası (TEB) nezdindeki ilgili hesaplara yatıracaklardır. AKSİ TAKDİRDE DERS SEÇİMLERİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.(ÜCRETLERİN YATIRILMASI İŞLEMİNİN İLGİLİ BANKA ŞUBELERİNDEN YAPILMASI VE DEKONT ALINMASI GEREKMEKTEDİR.)
 6. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye burslusu olanlarından ücret alınmaz.
 7. Yaz okulunda açılması planlanan ve kontenjan sınırlaması bulunan dersler için her gün mesai bitiminden sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesi üzerinden açıklama yayınlanacaktır.
 8. Ders seçimi yapan ve ücretini yatıran öğrencilerin kayıtları, birimleri tarafından ilgili tarihlerde onaylanacaktır. Birimleri tarafından onay verilmiş olan öğrencilerin kayıt formlarının bir çıktısı alınıp, onaylanarak 21 Haziran 2018 tarihi mesai bitiminde öğrenci işleri bürolarına teslim edilecektir.
 9. Yaz okulu kayıtları sonunda açılan derslerin listesi 22 Haziran 2018 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesinde ilan edilecektir.
 10. Yaz okulunda ders açan birimlerimiz, 22 Haziran 2018 tarihinde yaz okulu derslerine kayıt olan Üniversitemiz öğrencilerinin listesini, ilgili (öğrencilerin kayıtlı oldukları/kendi okullarına) birimlere göndereceklerdir.
 11. Yaz okulu derslerine kayıt yaptıran öğrenciler, 25 Haziran 2018 tarihinde yatırmış oldukları ücretlere ilişkin banka dekontunu kayıtlı olduğu (kendi) okulunun öğrenci işleri bürosuna teslim ederek, kayıt formlarını imzalayacaklardır.
 12. AÇILAMAYAN DERSLERDEN, AÇILAN DERSLERE GEÇİŞ İMKANI 25-26 Haziran 2018 tarihlerinde VERİLECEKTİR. (Bu durumlarda da toplam 10 kredi aşılamaz. Ancak tek bir ders olması kaydıyla kredi değeri 10’un üzerinde olabilir.)
 13. Aynı okulda, açılamayan derslerden açılan derslere geçiş esnasında yatırılan ücret eksik ise tamamlatıldıktan sonra süresi içinde yeni derse kayıt olunur, fazla ise belirlenecek sürede ve şekilde iade olunur.
 14. Açılamayan derslerin yerine farklı okullarda açılan derslere geçiş için ücretlerin o dersler için ilgili okul hesabına yeniden yatırılması ve süresinde yeni derslere kayıt olunması gerekmektedir. Açılamayan derslerin ücretleri belirlenecek sürede ve şekilde iade olunacaktır.
 15. Açılamayan derslere ait ücretin iade işlemi için 29/06/2018 tarihine kadar dilekçe, ders kayıt formu ve yatırılan ücretlerin dekontu ile birlikte ilgili okula müracaat edilecektir. Dilekçe vermeyen öğrencinin Yaz Okulu Ders Ücreti iadesi yapılmayacaktır.
 16. Açılamayan derslerin geri ödemesi 09/07/2018 tarihinden itibaren başlayacaktır. Dersin açılamamış olması nedeni haricinde, dersin çakışması, kayıttan vazgeçilmesi… vs. gibi nedenlerden iade işlemi yapılmayacaktır.
 17. Yaz Okulu dersleri 25/06/2018 – 10/08/2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
 18. Yaz Okulu kapsamındaki öğrencilerin, Üniversitemiz dışında bir başka yaz okulundan ders alma isteği ve durumu halinde; Yaz Okulu Yönetmeliği’nin 14 üncü ve Yaz Okulu Yönergesi’ nin 10 uncu maddeleri hükümleri uygulanır.

Bu içerik 08.06.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 2323 kez okundu.