Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER

 

---   YÜKSEKÖĞRETİM KURULU: Tüm Yükseköğretimi düzenleyen ve yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerine yön veren 2547 Sayılı Kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, bir  kuruluştur. Yükseköğretim Kuruluna: Yükseköğretim Denetleme Kurulu, Öğrenci  Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile gerekli planlama, geliştirme, değerlendirme,bütçe,yatırım ve koordinasyon faaliyetleri ile ilgili birimler bağlıdır.

 

ÜNİVERSİTE ORGANLARI

---   REKTÖR: Üniversite tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Yükseköğretim Kurulunun önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca dört yıl süre ile atanır..

---   REKTÖR YARDIMCISI: Rektör çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere üniversitenin aylıklı profesörleri arasında en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer.

---   SENATO: Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı Enstitü ve Yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder.

---   ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU: Rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birimi ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için  seçilecek üç profesörden oluşur.

 

FAKÜLTE ORGANLARI

---   DEKAN: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisidir. Rektörün önerisi üzerine Yükseköğretim kurulunca üç yıl süre ile atanır.

---   DEKAN YARDIMCISI: Dekan, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer.

---   FAKÜLTE KURULU: Dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarında seçecekleri üç, Doçentlerin kendi aralarında seçecekleri iki,

Yrd. Doçentleri kendi aralarında seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

---   FAKÜLTE YÖNETİM KURULU: Dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.

 

ENSTİTÜ ORGANLARI

---   ENSTİTÜ MÜDÜRÜ: Fakülte dekanının önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile atanır. Rektörlüğe bağlı enstitülerde  bu atama doğrudan Rektör tarafından yapılır.

---   MÜDÜR YARDIMCISI: Enstitü müdürü çalışmalarında kendisine yardımcı  olmak üzere enstitüde aylıklı görevli öğretim elemanları arasında iki kişiyi müdür  yardımcısı olarak seçer.

---   ENSTİTÜ KURULU: Müdürün başkanlığında müdür yardımcıları, ve enstitüyü oluşturan anabilim dal başkanlarından oluşur.

---   ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU: Müdürün başkanlığında müdür  yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

 

YÜKSEKOKUL ORGANLARI

---   YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine Rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan Rektör tarafından yapılır.

---   MÜDÜR YARDIMCISI: Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı iki yardımcısı bulunur.

---   YÜKSEKOKUL KURULU: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve  okulu oluşturan bölüm veya anabilim dalı başkanlarından oluşur.

---   YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

---   BÖLÜM: Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir. Bölüm başkanı; Bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde   yardımcı doçentler arasından fakültelerde Dekanca, fakültelere bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine dekanca, Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine Rektörce üç yıl için atanır. Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim ve öğretim araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.   

 

Bu içerik 01.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2819 kez okundu.