Kütüphane

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
MERKEZ KÜTÜPHANESİ

 

Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Merkez Kütüphanesi 1989 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesindeki kütüphanenin, Balkan Yerleşkesinde bulunan Türkan Sabancı Kültür Merkezi’ne taşınması ile oluşturulmuştur. Bu tarihten itibaren Türkan Sabancı Kültür Merkezi binasında faaliyetlerini sürdüren Merkez Kütüphanesi, yeni hizmet binasına 19 Mayıs 2004 tarihinde taşınmıştır.

Toplam Kalite Yönetimi ilkeleri çerçevesinde oluşturulan Merkez Kütüphane Politikası doğrultusunda hizmetlerini sürdüren Merkez Kütüphanesinden, Trakya Üniversitesi öğretim elemanları, öğrencileri, idari personeli, mezunları, diğer üniversitelerin öğretim elemanları, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve araştırmacılar yararlanabilmektedir. Bölge halkı, özel sektör mensupları, kütüphane yönetiminin belirlediği koşullar çerçevesinde verilen hizmetlerden yararlanabilirler. Üye olmayanlar merkez kütüphaneden ödünç materyal alamazlar.

Merkez Kütüphanede kitaplar, açık raf sistemine göre düzenlenmiştir. Yayınlar raflara DOS (Dewey Onlu Sınıflama) sistemine göre yerleştirilmiştir.  Bu sistemde hangi konunun hangi kod ile ifade edildiğini gösteren tablo  kütüphanede mevcuttur, ayrıca raflarda gerekli yönlendirmeler bulunmaktadır.  Süreli yayınlar açık raf düzeninde alfabetik olarak yerleştirilmiştir.

Merkez kütüphane koleksiyonu satın alma ve bağış yoluyla zenginleşmektedir. Üniversitenin öğretim elemanı veya öğrencisi, merkez kütüphane koleksiyonuna satın alınmasını istediği bir materyali, (Kitap, Dergi, DVD, CD vb.) Daire Başkanlığı’nın WEB sitesinde (http://kutuphane.trakya.edu.tr) yer alan “Kitap İstek Formu” nu doldurarak gerçekleştirebilmektedir.   Yine kütüphane WEB sitesi aracılığı ile Merkez Kütüphane koleksiyonu  “Katalog Sorgulama”  menüsü kullanılarak  taranabilmektedir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Balkan Yerleşkesinde yer alan Merkez Kütüphanesi’nde bu hizmetlerini sunarken, üniversitemiz Ayşekadın Yerleşkesinde de bir şube kütüphanesi okuyucuların hizmetine açılmıştır. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi  kütüphanesinin de başlangıçta Ahmet Karadeniz Yerleşkesi Şube Kütüphanesi adıyla daha sonra da yeni ismiyle “Prof. İ. Hulusi GÜNGÖR Kütüphanesi” olarak hizmet vermesi sağlanarak Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın hizmet ağı genişletilmiştir.

Merkez Kütüphane, Avrupa Kütüphaneler Birliği’nin üyesi, Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Birliği’nin kurucusudur.

MERKEZ KÜTÜPHANE BİNASI

Üniversitenin Balkan Yerleşkesinde yer alan ve çağdaş kütüphanecilik hizmetlerinin verildiği Merkez Kütüphane binası 5.150 m²  kapalı kullanım alanına sahip olup, 2 Blok ve Bodrum + 3 kattan oluşmaktadır. Binada soğuk-sıcak klima sistemi mevcut olup uluslararası standartlara uygun nem oranını ayarlayan cihazlar bulunmaktadır.

BODRUM KATTA : Isıtma ve klima merkezi ile 50.000 ciltlik kitap deposu,

ZEMİN KATTA : Danışma, Üye Kayıt, Ödünç Verme-İade Alma Birimi,Okuma Salonu, Sergi Salonu, Süreli Yayınlar Salonu, Fotokopi ve Kafeterya,

BİRİNCİ KATTA : Kendi Kitabıyla Okuma Salonu, Tez ve Danışma Kaynakları Salonu, Kendi Bilgisayarı ile Çalışma Salonu, 20 adet Öğretim Elemanı Özel Çalışma Odaları (kareller), Bilgisayar ve Internet Salonu.  

İKİNCİ KATTA : Konferans Salonu, Seminer Salonu, Görsel-İşitsel Materyal Salonu (TV-DVD-VCD-CD-Kaset Dinleme ve İzleme), Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı idari ve teknik personel çalışma odaları bulunmaktadır.

 

MERKEZ KÜTÜPHANEDE VERİLEN HİZMETLER

 

BAŞVURU VE ENFORMASYON HİZMETİ:

Kütüphane kullanıcılarına bilgiye erişim, bibliyografya ve özetlerden yayın tarama, kaynak sağlama, veritabanları ve elektronik dergilerin kullanımı vb. konularda yardımcı olunmakta, kullanıcı eğitimi verilmektedir.

 

ÖDÜNÇ VERME HİZMETİ:

Merkez kütüphane kullanıcıları üye olarak ödünç verme hizmetinden yararlanabilirler. Öğretim elemanları, yüksek lisans ve doktora öğrencileri 1 ay süre ile 5 kitap, diğer öğrenci ve idari personel 15 gün süre ile 3 kitap ödünç alabilmektedirler. İade süreleri 3 defa uzatılabilir.

 

OKUMA SALONU:

A Blok girişinde yer alan  salonda  kütüphane koleksiyonunda yer alan kitaplar bulunmaktadır.  Merkez Kütüphanenin basılı koleksiyonlarından yararlanmak isteyen Kütüphane kullanıcısı bu salondan hizmet almaktadır. Salonda yer alan kitaplar raflarda konularına göre düzenlenmiştir. Salon içinde yer alan bilgisayarlardan kütüphane koleksiyonu taranarak aradığı kaynağı bulan kütüphane kullanıcısı bulduğu kitap/kitaplardan salonda yararlanabilir, ödünç alabilir veya fotokopi çektirebilir.

 

SÜRELİ YAYIN SALONU:

B Blok giriş katında yer alan süreli yayın salonunda, Türkçe ve yabancı dergiler kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Bu salonda öğretim elemanları ile öğrencilerimizin istekleri doğrultusunda seçilen akademik ve genel kültür içerikli dergiler yer almaktadır.

 

DANIŞMA KAYNAKLARI VE TEZ SALONU:

A Blok birinci katta yer alan bu salonda, ansiklopediler, sözlükler gibi danışma kaynakları ile üniversitemiz öğretim elemanlarının ürettiği tezler yer almaktadır. Bu kaynaklardan yararlanmak isteyen kütüphane kullanıcıları bu salonda çalışabilmektedir. Burada yer alan kaynaklar ödünç verilmez.

 

KENDİ KİTABI İLE ÇALIŞMA SALONU:

A Blok birinci katta yer almaktadır. Burada kütüphane koleksiyonunu kullanmadan sadece kendi kitabı ile çalışmak isteyen kütüphane kullanıcıları yararlanabilmektedir.

 

BİLGİSAYAR-INTERNET  SALONU

Merkez kütüphane Bilgisayar-Internet Salonunda kullanıcılar, internet bağlantısından yararlanarak  tez yazımı, CD kayıt, yazdırma vb. amaçlı olarak bilgisayarlardan faydalanmaktadır. Bu hizmetler için kütüphane binasında iki salon bulunmaktadır. Kütüphane kullanıcısı kendi dizüstü bilgisayarını kullanmak istiyorsa A Blokta yer alan “Kendi Bilgisayarı ile Çalışma Salonu”ndan,  kütüphanenin bilgisayarlarından yararlanmak istiyorsa B Blokta yer alan “Bilgisayar ve Internet Salonu”ndan yararlanabilmektedir. Her iki blokta da kablosuz internet bağlantısı (wireless) bulunmaktadır.

GÖRSEL-İŞİTSEL MATERYAL SALONU:

Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmeleri amacıyla merkez kütüphane’nin B Blok ikinci katta yer alan salonda kullanıcılar oluşturulan kabinlerde televizyon izleyebilmekte, kütüphane koleksiyonunda yer alan belgeselleri, Türk ve yabancı filmleri seyredebilmektedir. Ayrıca koleksiyon içinde yer alan müzik CD’lerinden yararlanabilmektedir.

 

ÖĞRETİM ÜYELERİ ÇALIŞMA ODALARI

 Üniversitemiz öğretim üyeleri  B Blokta yer alan 20 adet Özel Çalışma Odalarından (Karel) yararlanabilmektedir.

 

KONFERANS SALONU

 Merkez Kütüphane 188 oturma kapasiteli bir konferans salonuna sahiptir. Yıl içerisinde Merkez kütüphane ve Üniversitemizin diğer birimlerinin geniş katılımlı sosyal  ve kültürel etkinlikleri konferans salonunda yapılmaktadır.

 

SEMİNER SALONU

 109 oturma kapasiteli seminer salonunda ise daha az katılımlı sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmektedir.

SERGİ SALONU

 Merkez Kütüphane giriş katında başta resim ve fotoğraf olmak üzere değişik konularda sergiler düzenlenmektedir.

FOTOKOPİ ÇEKİMİ

Merkez Kütüphane kullanıcılarının fotokopi istekleri karşılanmaktadır.

 

KAFETERYA HİZMETİ

            Kullanıcıların boş zamanlarını değerlendirebilecekleri, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kafeterya Merkez Kütüphane giriş katında hizmet vermektedir.

 

İNTERAKTİF ORTAMDA SUNULAN HİZMETLER

 

 Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı gelişen bilgi teknolojileri aracılığıyla öğretim elemanı ve öğrencilerin bilgi ihtiyacını 24 saat kesintisiz olarak interaktif ortamdan karşılayabilmektedir. Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla 23 veritabanına abone olunmuş, bu veritabanları aracılığı ile e-dergi ve e-kitaplara erişim sağlanmıştır.

 

WEB sitesi http://kutuphane.trakya.edu.tr  aracılığı ile verilen e-hizmetler aşağıda belirtilmektedir.

 

1. Online Veritabanları: Güncel bilgiye hızlı erişimin büyük önem taşıdığı günümüzde, abone olunan online veritabanları aracılığıyla üniversitemiz öğretim elemanları ve öğrencileri binlerce bilimsel dergiye( full-text ya da özet) ve elektronik kitaba ulaşabilmektedir. Kullanıcılar deneme erişimi sağlanan veritabanlarından da yaralanmaktadır. Abone olunan 23 veritabanı üzerinden 18.068 e-dergiye tam metin, 23.100 e-dergiye de özet olarak erişilebilmektedir. Ayrıca satın ve abone yoluyla 71.257 e-kitaba tam metin erişilebilmektedir.

 

2. A’dan Z’ye Abone olunan E-Dergiler: Abone olunan veritabanlarında yer alan E-Dergiler bu bölümde alfabetik olarak yer almaktadır.

 

3. Merkez Kütüphane Kataloğu: Merkez Kütüphane koleksiyonuna kayıtlı tüm materyaller buradan taranabilmektedir.

 

4. Bilimsel Yayın Kataloğu: Üniversitenin kuruluş tarihinden bugüne öğretim elemanlarının yapmış oldukları bilimsel çalışmaların yer aldığı veri bankasıdır.

 

5. Kültürel Etkinlikler Kataloğu: Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen kültürel faaliyetler ile ilgili bilgilere buradan erişilebilir.

 

6. Edirne Bibliyografyası Kataloğu: Edirne ile ilgili yapılan tüm (Kitap, Tez, Süreli Yayın vb.) çalışmalara buradan erişilebilmektedir. Ayrıca yeni yapılan Edirne ile ilgili yayınlar bu veritabanı üzerinden eklenebilmektedir.

 

7. Açık Arşiv Sistemi (Web Tabanlı Açık Erişim Bilgi Kaynakları Arşivi): Oluşturulan bu veritabanı sistemi ile Üniversitemiz öğretim elemanlarının ürettiği bilimsel çalışmalara tam metin olarak erişilebilmektedir. “Web Tabanlı Açık Erişim Bilgi Kaynakları Arşivi”nin uluslararası alanda erişime açılarak taranabilir hale getirmek amacı yapılan çalışmalar sonucunda “Registry Open Access Repositories (ROAR) isimli uluslararası bir veritabanına uye olunmustur.

 

8. Bilimsel Yayın Giriş Formu: Üniversitemiz öğretim elemanları ürettikleri bilimsel çalışmaların, oluşturulan bu veritabanı aracılığı ile sisteme girişlerini yapmaktadır.

 

9. Yayın İstek Formu: Öğretim elemanları ve öğrenciler istedikleri her türlü kütüphane materyalinin (Kitap,dergi, dvd, e-dergi, e-kitap vb.) Merkez Kütüphaneye satın alınmasını bu form üzerinden gerçekleştirebilmektedir.

 

10. Ödünç Alınan Kitabın Süresini İnteraktif Ortamdan Uzatma: Kütüphane okuyucusu Merkez Kütüphane Kataloğu üzerinden kullanıcı adı ve şifresini girerek merkez kütüphaneye gelmeden ödünç aldığı kitabın iade süresini kendisi uzatabilmektedir.

 

11. Kitap Ayırtma: OkuyucularMerkez Kütüphane Kataloğunu tarayarak buldukları ve ödünç almak istedikleri kitabı kütüphaneye gelmeden kendi adına ayırtabilmektedir.

 

12. Kütüphanelerarası Ödünç(Bilgi Erişim) Hizmetleri(ILL)

 

Merkez Kütüphane koleksiyonunda mevcut olmayan kitap ve makale istekleri diğer üniversite kütüphanelerinden ödünç alınarak karşılanmaktadır. Aynı şekilde başka üniversite kütüphanelerine de istekleri doğrultusunda ödünç kitap gönderilmektedir.

 

             SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Akademik yıl içinde abone olunan/deneme erişimine açılan veritabanları ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme amaçlı  hizmet içi eğitim toplantıları düzenlenmektedir.

Her yıl Mart ayının son haftasında kutlanan Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde, konferans, panel, imza günü gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca Daire Başkanlığı’nın tespit ettiği günlerde çeşitli sergiler, konferanslar ve kitap imza günleri vb. eğitim-öğretim dönemi içinde gerçekleştirilmektedir.

ADRES:

Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon

Daire Başkanlığı Balkan Yerleşkesi - EDİRNE

http://kutuphane.trakya.edu.tr

kddb@trakya.edu.tr

Tel:02842354013- 2352735

 

 

 

 

 

 

 

ŞUBE KÜTÜPHANELERİ

1- AYŞEKADIN ŞUBE KÜTÜPHANESİ

Üniversitemiz Ayşekadın Yerleşkesinde Ağustos 2008 tarihinde hizmete açılan “Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şube Kütüphanesi’nde yaklaşık 5.200 kitap yer almaktadır. Ayşekadın yerleşkesinde yer alan akademik birimlere yönelik kaynakların yer aldığı bu kütüphane, bir okuma salonu ile bir idari bürodan oluşmaktadır.

Üniversitenin öğretim elemanları ile öğrencileri kütüphanenin okuma salonundan ve salonda yer alan kaynaklardan yararlanabilmektedir. Koleksiyonda yer alan kitaplar  (danışma kaynakları dışındaki kitaplar) ödünç olarak verilmekte olup kütüphanede ayrıca internet hizmeti, katalog tarama hizmeti ve fotokopi hizmeti de sunulmaktadır.

Kütüphane koleksiyonunda Türkçe ve İngilizce’nin yanında Balkan Dillerine yönelik kaynaklar da yer almaktadır.  Eğitim-öğretim dönemi içerisinde şube kütüphanesinin genişlemesi ile ilgili plan ve projeler üretilmektedir.

 

ADRES:

Trakya Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon

Daire Başkanlığı Şube Kütüphanesi

Ayşekadın Yerleşkesi EDİRNE

kddbsube1@trakya.edu.tr

Tel: 02842251395/59

 

2- AHMET KARADENİZ YERLEŞKESİ “PROF. İ. HULUSİ GÜNGÖR ŞUBE KÜTÜPHANESİ”

            Üniversitemiz yerleşkelerinde yer alan birimlerimizde görevli öğretim üyesi ve öğrencilere daha etkin hizmet verebilmek amacıyla yürütülen şube kütüphanesi oluşturma çalışmaları kapsamında Prof. Dr. Ahmet KARADENİZ Yerleşkesinde bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kütüphanesindeki materyallerin kayıtları gerekli tüm teknik çalışmalar yapılarak Merkez Kütüphane otomasyon sistemine aktarılmış ve mevcut kütüphane Rektörlük makamının 11 Kasım 2008 tarihli olurları ile başta Ahmet Karadeniz Yerleşkesi Şube Kütüphanesi  adıyla daha sonra da ismi “Prof. İ. Hulusi GÜNGÖR Kütüphanesi”olarak değiştirilerek hizmet vermeye başlamıştır.

           Merkez Kütüphane otomasyon sistemine kayıtlı yaklaşık 2.300 kitabın yer aldığı “Prof. İ. Hulusi GÜNGÖR Kütüphanesi” okuyucular kitaplardan salonda yararlanabildikleri gibi, ödünç alabilmekte veya fotokopi çektirebilmektedirler.


          ADRES:

Trakya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Ahmet Karadeniz Yerleşkesi Şube Kütüphanesi  EDİRNE

kddbsube2@trakya.edu.tr

          Tel: 0284 226 12 17

Bu içerik 01.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 12156 kez okundu.