Trakya Üniversitesi Eğitim-Öğretim Birimleri

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK TEŞKİLATI

 

------------------------------------------------------- F A K Ü L T E L E R  ------------------------------------------------

TIP FAKÜLTESİ

               Tıp

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (5/2/2010 tarihli ve 2010/127 sayılı BKK ile kapatıldı)  (8)

Matematik Bölümü......................................................(İkili Öğretim) (İkinci Öğretime 97-98' de Öğrenci alınmıyor Eski öğrenciler eğitimine devam ediyor.)

                Fizik Bölümü...............................................................(İkili Öğretim)

Biyoloji Bölümü..........................................................(İkili Öğretim) (İkinci Öğretime 2002-2003’te Öğrenci Alınmıyor, eski öğrenciler eğitimine devam ediyor)

                Kimya Bölümü ………………………………………(İkili Öğretim)

                Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü...................................(İkili Öğretim)

Tarih Bölümü..............................................................(İkili Öğretim) (İkinci Öğretime 97-98' de Öğrenci alınmıyor Eski öğrenciler eğitimine devam ediyor.) (05-06’da ikinci öğretime yeniden öğrenci alınıyor)

                Arkeoloji Bölümü (1)

      Klasik Arkeoloji ABD ................................................(İkili Öğretim) (İkinci Öğretime 97-98' de Öğrenci alınmıyor Eski öğrenciler eğitimine devam ediyor.) (N.Ö.Klasik Arkeoloji olarak 2002-2003’te öğrenci alınmıyor, Arkeoloji programına alınıyor)

           Arkeoloji Programı (2)

Sanat Tarihi Bölümü (1)

      Sanat Tarihi ABD.....................................................(İkili Öğretim) (İkinci Öğretime 97-98' de Öğrenci alınmıyor Eski öğrenciler eğitimine devam ediyor.) (Normal Öğretimine de 2001-2002’de öğrenci alınmıyor, eski öğrenciler eğitimine devam ediyor.) (04-05’te N.Ö. yeniden faaliyete geçti)

Mütercim-Tercümanlık Bölümü (3)

                                Mütercim-Tercümanlık (Almanca) ABD (3)

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) ABD (İkili Öğretim (07-08)) (3) (İkinci Öğretim Programı’nın 08-09 eğt.-öğrt. yılından itibaren kapatılması ve ikinci öğretim programındaki öğrencilerin normal öğretim programına aktarılmasına YÖK genel kurulunun 22/5/2008 tarihli toplantısında karar verildi.)

                               Mütercim-Tercümanlık (Bulgarca) ABD (3)

                Balkan Dilleri Bölümü (3)

                               Balkan Dilleri (Arnavutça) ABD (3)

                               Balkan Dilleri (Boşnakça) ABD (3)

                               Balkan Dilleri (Yunanca) ABD (3)

                               Balkan Dilleri (Bulgarca) ABD (Lisans Faaliyete Geçmedi.) (3)

                               Balkan Dilleri (Rusça) ABD (Lisans Faaliyete Geçmedi.) (3)

Balkan Dilleri (Romence) ABD (Lisans Faaliyete Geçmedi.) (3)

                               Hırvat Dili ve Edebiyatı ABD (09-10)

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ

Makine Mühendisliği Bölümü (02-03’ten itibaren NÖ’de Zorunlu İng. Haz. Prog. Uygulanır.) (İkili Öğretim (07-08)) (10/6/2010                     tarihli YÖK Genel Kurul Kararı ile NÖ ve İÖ de %30 İngilizce eğitim yapılması uygun görülmüştür.)

                Mimarlık Bölümü

                Bilgisayar Mühendisliği Bölümü……………………………(İkili Öğretim (08-09))

                Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ................................ ( Lisans Faaliyete Geçmedi.)

                Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ...................( Lisans Faaliyete Geçmedi.)

                Kimya Mühendisliği Bölümü........................................( Lisans Faaliyete Geçmedi.)

                İç Mimarlık Bölümü......................................................( Lisans Faaliyete Geçmedi.)

                Gıda Mühendisliği (08-09)

                Peyzaj Mimarlığı (10-11) ….....................................( Lisans Faaliyete Geçmedi.)

                Otomotiv Mühendisliği (10-11) …...........................( Lisans Faaliyete Geçmedi.)

                Endüstri Mühendisliği (10-11) ….............................( Lisans Faaliyete Geçmedi.)

EĞİTİM FAKÜLTESİ  (Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılmalarına ilişkin 04.11.1997 tarih ve

97.39.2761 sayılı YÖK Yürütme Kurulu Kararı)

                İlköğretim Bölümü

                               Sınıf Öğretmenliği ABD

                                               Sınıf Öğretmenliği Programı...............(İkili Öğretim)

                               Fen Bilgisi Eğitimi ABD

                                               Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı ………. (İkili Öğretim (10-11))

                               Matematik Eğitimi ABD

                                               Matematik Öğretmenliği Programı ..............(Lisans Faaliyete Geçmedi.)

                                Okul Öncesi Eğitimi ABD

                                               Okul Öncesi Öğretmenliği Programı ………….. (İkili Öğretim (10-11))

                               Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD

                                               Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı …………. (İkili Öğretim (10-11))

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

                               İngiliz Dili Eğitimi ABD

                                               İngilizce Öğretmenliği Programı……………(İkili Öğretim (08-09))

                               Alman Dili Eğitimi ABD

                                               Almanca Öğretmenliği Programı

               

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

                               Resim-İş Eğitimi ABD

                                               Resim-İş Öğretmenliği Programı

                               Müzik Eğitimi ABD (02-03)

                                               Müzik Öğretmenliği Programı (07-08)          

Eğitim Bilimleri Bölümü..........................................................(Lisans Faaliyete Geçmedi.)

                Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

                               Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD (02-03)

                                               Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı (08-09)

                Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü.........(Lisans Faaliyete Geçmedi.) (02-03)

                               Matematik Eğitimi ABD.............................................(Lisans Faaliyete Geçmedi)  (02-03)

                               Fizik Eğitimi ABD......................................................(Lisans Faaliyete Geçmedi) (02-03)

                               Kimya Eğitimi ABD...................................................(Lisans Faaliyete Geçmedi)  (02-03)

                               Biyoloji Eğitimi ABD.................................................(Lisans Faaliyete Geçmedi)  (02-03)

               

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü...........................(Lisans Faaliyete Geçmedi.) (02-03)

                               Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ABD..........................(Lisans Faaliyete Geçmedi)  (02-03)

                            Tarih Eğitimi ABD......................................................(Lisans Faaliyete Geçmedi) (02-03)

                Türkçe Eğitimi Bölümü (08-09)

                               Türkçe Eğitimi ABD (08-09)

                                               Türkçe Öğretmenliği Programı (08-09)

                Özel Eğitim Bölümü (09-10)

                               Zihin Engelliler Eğitimi ABD (09-10)

                                               Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı (09-10) …………. (İkili Öğretim (10-11))

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

                İşletme Bölümü.........................................................................        (İkili Öğretim)

                Kamu Yönetimi Bölümü...........................................................      (İkili Öğretim)

                İktisat Bölümü…………………………………………………(İkili Öğretim (08-09))

                Uluslararası İlişkiler Bölümü ....................................................(İkili Öğretim (09-10))

                Ekonometri Bölümü (4).........................................................          (İkili Öğretim (09-10))

                Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü (4)................(İkili Öğretim (09-10))

                Maliye Bölümü (4).....................................................................(İkili Öğretim (09-10))

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (06-07)

                Grafik Bölümü(07-08) (10-11)

                Resim Bölümü (07-08) (08-09)

                Heykel Bölümü(07-08) (10-11)

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (2008)

Hemşirelik Bölümü (09-10) (5)

                Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (09-10) (6)

                Beslenme ve Diyetetik  (09-10)

                Ebelik (7)

FEN FAKÜLTESİ (8)

Matematik Bölümü......................................................(İkili Öğretim) (İkinci Öğretime 97-98' de Öğrenci alınmıyor Eski öğrenciler eğitimine devam ediyor.)

                Fizik Bölümü...............................................................(İkili Öğretim)

Biyoloji Bölümü..........................................................(İkili Öğretim) (İkinci Öğretime 2002-2003’te Öğrenci Alınmıyor, eski öğrenciler eğitimine devam ediyor)

                Kimya Bölümü ………………………………………(İkili Öğretim)

EDEBİYAT FAKÜLTESİ (8)

                Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü...................................(İkili Öğretim)

Tarih Bölümü..............................................................(İkili Öğretim) (İkinci Öğretime 97-98' de Öğrenci alınmıyor Eski öğrenciler eğitimine devam ediyor.) (05-06’da ikinci öğretime yeniden öğrenci alınıyor)

                Arkeoloji Bölümü (1)

      Klasik Arkeoloji ABD ................................................(İkili Öğretim) (İkinci Öğretime 97-98' de Öğrenci alınmıyor Eski öğrenciler eğitimine devam ediyor.) (N.Ö.Klasik Arkeoloji olarak 2002-2003’te öğrenci alınmıyor, Arkeoloji programına alınıyor)

           Arkeoloji Programı (2)

Sanat Tarihi Bölümü (1)

      Sanat Tarihi ABD.....................................................(İkili Öğretim) (İkinci Öğretime 97-98' de Öğrenci alınmıyor Eski öğrenciler eğitimine devam ediyor.) (Normal Öğretimine de 2001-2002’de öğrenci alınmıyor, eski öğrenciler eğitimine devam ediyor.) (04-05’te N.Ö. yeniden faaliyete geçti)

Mütercim-Tercümanlık Bölümü (3)

                               Mütercim-Tercümanlık (Almanca) ABD (3)

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) ABD (İkili Öğretim (07-08)) (3) (İkinci Öğretim Programı’nın 08-09 eğt.-öğrt. yılından itibaren kapatılması ve ikinci öğretim programındaki öğrencilerin normal öğretim programına aktarılmasına YÖK genel kurulunun 22/5/2008 tarihli toplantısında karar verildi.)

                               Mütercim-Tercümanlık (Bulgarca) ABD (3)

                Balkan Dilleri Bölümü (3)

                               Balkan Dilleri (Arnavutça) ABD (3)

                               Balkan Dilleri (Boşnakça) ABD (3)

                               Balkan Dilleri (Yunanca) ABD (3)

                               Balkan Dilleri (Bulgarca) ABD (Lisans Faaliyete Geçmedi.) (3)

                               Balkan Dilleri (Rusça) ABD (Lisans Faaliyete Geçmedi.) (3)

Balkan Dilleri (Romence) ABD (Lisans Faaliyete Geçmedi.) (3)

                               Hırvat Dili ve Edebiyatı ABD (09-10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 (1) Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nün Sanat Tarihi Bölümü ile Arkeoloji Bölümü olarak 2 ayrı bölüme ayrılması, Arkeoloji Bölümü’nde Klasik Arkeoloji A.B.D., Sanat Tarihi Bölümü’nde de Sanat Tarihi A.B.D.’nın yer alması 27/02/2001 tarihli YÖK Yürütme Kurulu’nda uygun görülmüştür. (YÖK yazısı : 13/03/2001 tarih ve 472-5103 sayı)

(2) 22/04/2002 tarihli YÖK Yürütme Kurulu kararı ile; 2002-2003 eğitim-öğretim yılından itibaren Klasik Arkeoloji Programına öğrenci alınmamasına, Arkeoloji Programına öğrenci alımının olmasına karar verilmiştir. (YÖK yazısı: 08/05/2002 tarih ve 1024-9570 sayı)

(3) YÖK Başkanlığı’nın 12/2/2008 tarihli yazısı ile, Genel Kurulun 7/2/2008 tarihli toplantısında Yabancı Diller Yüksekokulu “Mütercim-Tercümanlık Bölümü” ve “Balkan Dilleri Bölümü” bünyesindeki anabilim dalları ile birlikte programların 2007-2008 eğitim-öğretim yılından itibaren Fen-Edebiyat Fakültesine aktarılmasına karar verilmiştir.

(4) 2009-2010  Öğretim Yılında Faaliyete Geçen Programlar.

(5)YÖK’nun 3/7/2009 tarihli yazısı ile, Genel Kurulun 21/5/2009 tarihli toplantısında Edirne Sağlık YO Hemşirelik Bölümü 09-10 eğitim-öğretim yılından itibaren Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne aktarılmıştır.

(6) YÖK Başkanlığı’nın 19/11/2009 tarihli yazısı ile, Genel Kurulun 12/11/2009 tarihli toplantısında “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü”nün adı “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü” olarak değiştirilmiştir.

 (7) YÖK’nun 18/9/2009 tarihli yazısı ile, Genel Kurulun 25/3/2009 tarihli toplantısında Edirne Sağlık YO Ebelik Bölümü 09-10 eğitim-öğretim yılından itibaren Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne aktarılmıştır.

(8) 4/3/2010 tarihli ve 27511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 5/2/2010 tarihli ve 2010/127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Fen-Edebiyat Fakültesi” kapatılarak Rektörlüğümüze bağlı olarak “Fen Fakültesi” ile “Edebiyat Fakültesi” kurulmasına karar verilmiştir.

 

 

 

 

------------------------------------------------ Y Ü K S E K O K U L L A R -------------------------------------------------

KIRKPINAR BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU (11/11/2005 tarihli ve 25990 sayılı Resmi Gazete’de          yayımlanan 2005/9552 sayılı BKK ile adının başına “KIRKPINAR” kelimesi eklenmiştir.)

                Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü

                               Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi ABD

                Antrenörlük Eğitimi Bölümü                          

                               Hareket ve Antrenman Bilimleri ABD .................(İkili Öğretim (09-10))

                Rekreasyon Bölümü (08-09)

                Spor Yöneticiliği Bölümü (08-09) ......................................(İkili Öğretim (09-10))

EDİRNE SAĞLIK YÜKSEKOKULU (7/6/2010 tarihli ve 2010/558 sayılı BKK ile kapatıldı) (3)

                Hemşirelik (2009-2010 başında Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne aktarıldı.)

                Ebelik (09-10' da Öğrenci alınmıyor eski öğrenciler eğitimine devam ediyor.) (2009-2010 başında Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne aktarıldı.)

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

                Bankacılık Bölümü ..........................................................(İkili Öğretim (09-10))

                Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü …………….. (İkili Öğretim (07-08))

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

                Mütercim-Tercümanlık Bölümü (1)

                               Mütercim-Tercümanlık (Almanca) ABD (1)

                               Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) ABD (İkili Öğretim (07-08)) (1)

                               Mütercim-Tercümanlık (Bulgarca) ABD (1)

                Balkan Dilleri Bölümü (1)

                               Balkan Dilleri (Arnavutça) ABD (1)

                               Balkan Dilleri (Boşnakça) ABD (1)

                               Balkan Dilleri (Yunanca) ABD (1)

                               Balkan Dilleri (Bulgarca) ABD (Lisans Faaliyete Geçmedi.) (1)

                                Balkan Dilleri (Rusça) ABD (Lisans Faaliyete Geçmedi.) (1)

Balkan Dilleri (Romence) ABD (Lisans Faaliyete Geçmedi.) (1)

Yabancı Diller Bölümü (2)

Ermeni Dili ve Edebiyatı(2)

 KEŞAN YUSUF ÇAPRAZ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU (2009)

                Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü (09-10)

                Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü (09-10)

                Gümrük İşletme Bölümü (09-10)

                İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü (09-10)

                Uluslararası Ticaret Bölümü (09-10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) YÖK Başkanlığı’nın 12/2/2008 tarihli yazısı ile, Genel Kurulun 7/2/2008 tarihli toplantısında Yabancı Diller Yüksekokulu “Mütercim-Tercümanlık Bölümü” ve “Balkan Dilleri Bölümü” bünyesindeki anabilim dalları ile birlikte programların 2007-2008 eğitim-öğretim yılından itibaren Fen-Edebiyat Fakültesine aktarılmasına karar verilmiştir.   

 (2) 2008-2009 Öğretim Yılında Yeni Açılan Programlar.

(3) 1/7/2010 tarihli ve 27628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 7/6/2010 tarihli ve 2010/558 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılmıştır.

 

 

 

 

 

------------------------------------------------K O N S E R V A T U V A R L A R-------------------------------------------

DEVLET KONSERVATUVARI

                Müzik Bölümü

                               Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı

                                               Keman Sanat Dalı

                                               Viyola Sanat Dalı

                                               Viyolonsel Sanat Dalı

                                               Kontrabas Sanat Dalı       

                               Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalı

                                               Flüt Sanat Dalı

                                               Klarinet Sanat Dalı

                                               Trompet Sanat Dalı

                                               Obua Sanat Dalı

                                               Vurma Çalgılar Sanat Dalı(Timpani)(Timpani olan adı YÖK’ün 06/11/2002 tarih ve 25664 sayılı yazısı ile değişti)

                                               Korno Sanat Dalı

                                               Trombon Sanat Dalı (YÖK Yürütme Kurulu’nun 03/03/2003 tarihli toplantısında kurulması uygun görülmüştür.)

                                          Tuba Sanat Dalı (YÖK Yürütme Kurulu’nun 12/11/2004 tarihli toplantısında kurulması uygun görülmüştür.)

                                                     Fagot Sanat Dalı (YÖK Yürütme Kurulu’nun 12/11/2004 tarihli toplantısında kurulması uygun görülmüştür.)

                               Piyano Anasanat Dalı

Piyano Sanat Dalı (Ortaokula; Piyano için 94-95’te öğrenci alınmıyor. Eski öğrenciler                   

                              eğitime devam ediyor. 95-96’da öğrenci alımına devam edildi.)

                                               Gitar Sanat Dalı

                Müzikoloji Bölümü (2007)

                               Müzikoloji Anabilim Dalı (08-09)

 

-DEVLET KONSERVATUVARI 1991-1992’DE KURULDU.

-DEVLET KONSERVATUVARI’NDA 1991-1992’DE ORTAOKUL’A ÖĞRENCİ ALINDI.

-DEVLET KONSERVATUVARI’NDA 1994-1995’DE LİSE’YE ÖĞRENCİ ALINDI.

-DEVLET KONSERVATUVARI’NDA 1997-1998’ DE LİSANS ÖĞRETİMİNE BAŞLANDI.

-DEVLET KONSERVATUVARI’NDA 1998-1999’DA İLKÖĞRETİM KISMI 1.SINIFINA ÖĞRENCİ

  ALIMINA BAŞLANDI.

-DEVLET KONSERVATUVARINDA 2005-2006 ÖĞRETİM YILINDA LİSE’YE BAŞLAYANLAR DÖRT(4) YILLIK PROGRAMA DAHİL OLACAKLARDIR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------- M E S L E K   Y Ü K S E K O K U L L A R I ------------------------------------ 

 

EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Teknik Programlar Bölümü (YÖK Yürütme Kurulu’nun 15/4/2009 tarihli kararı gereği bu bölüm altında yer alan programlara 2009-2010'da Öğrenci alınmıyor eski öğrenciler eğitimine devam ediyor.)         

Maden Programı (95-96' da Öğrenci alınmıyor eski öğrenciler eğitimine devam ediyor.)

                               İnşaat Programı  (98-99' da Öğrenci alınmıyor eski öğrenciler eğitimine devam ediyor.)

                               Motor Programı (98-99' da Öğrenci alınmıyor eski öğrenciler eğitimine devam ediyor.)

                               Elektrik Programı .....................................................................        (İkili Öğretim)

                               Elektronik Programı (İkili Öğretim) (02-03’de öğr. alınmıyor. Eski öğrenciler eğitimine devam ediyor.)

Seramik Programı .....(İkili Öğretim) (İkinci Öğretime 03-04' de Öğrc. alınmıyor Eski öğrc. Eğit. devam ediyor.)

                               Tekstil Programı ......................................................................         (İkili Öğretim)

                               Harita Kadastro Programı                                                                                                      &

Bu içerik 01.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 11386 kez okundu.