Yönerge Usul ve Esaslar

 1. Trakya Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi
 2. Trakya Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi
 3. Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi
 4. Trakya Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge
 5. Trakya Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Yöntemi Uygulama Esasları Yönergesi
 6. Trakya Üniversitesi 4'lük Not Sisteminin 100'lük Not Sistemine Çevrilmesi Hakkında Senato Kararı
 7. Trakya Üniversitesi Yaz Okulu Uygulama Yönergesi
 8. Trakya Üniversitesi Zorunlu Ortak Servis Derslerine İlişkin Esas ve Usuller
 9. AKTS Notlandırma Sistemine Uyum Hakkında Senato Kararı
 10. Trakya Üniversitesi Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar
 11. Trakya Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
 12. Trakya Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi
 13. Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları İş yeri Uygulaması Yönergesi
 14. Trakya Üniversitesi Öğrenci Senatosu Yönergesi
 15. Özel Öğrenci Yönergesi
 16. Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler Dersleri Yönergesi
 17. Sosyal Sorumluluk Etkinlikleri Dersleri Yönergesi
 18. 5'lik, 6'lık, 10'luk ve 20'lik Not Sistemlerinin 100'lük Not Sistemine Dönüştürülmesi
 19. Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi 
 20. Uzaktan Öğretim İle Yapılacak Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar
 21. Öğrenci Konseyi Yönergesi
 22. Azami Süre Esaslar
 23. Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Eğitim Öğretim Sınav ve İşleyişe İlişkin Usul ve Esaslar
 24. İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı Yönergesi
 25. Özel Gereksinimli Öğrenci Yönergesi
 26. Öğrenci Dekanlığı Yönergesi
 27. Ödül Yönergesi
 28. Trakya Üniversitesi Muafiyet Yönergesi
Bu içerik 17.12.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 38601 kez okundu.