Diploma Eki

Diploma Eki

İngilizce dilinde hazırlanan Diploma Eki, Trakya Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü eğitim gören tüm öğrencilere mezuniyetlerinde otomatik ve ücretsiz olarak verilmektedir.

The Diploma Supplement

The Diploma Supplement, which is prepared in the English language, is provided to all bachelor (first cycle) and postgraduate (second and third cycle) students of Trakya University automatically and free of charge upon their graduation.

 

Lisans eğitimi mezunları için diploma eki örneği (Sample Diploma Supplement for First Cycle (Bachelor’s Degree)

Lisansüstü eğitimi mezunları için diploma eki örneği (Sample Diploma Supplement for Second Cycle (Master’s Degree)

 

Diploma Eki Nedir?      in English

Diploma Eki ( Diploma Supplement : DS), uluslararası saydamlığı pekiiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yeti ve becerilerin, ve de bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik, bir yüksek öğretim diplomasina ek olarak verilen belgedir. Orijinal diplomada adı ve kimliği belirtilen kişinin takip edip başarıyla tamamladığı yurtdışı öğrenimin yapı, düzey, bağlam, içerik ve statüsünü tarif etmek üzere verilir. Hiçbir değer yargısı, denklik ve tanıma ifadesi taşımaz. Esnek ve kural empoze etmeyen bir belge olup, zaman, para ve emekten tasarruf saglamak üzere öngörülmüştür. Yerel gereksinmelere uyarlanabilir tarzda tasarlanmiştır.

Diploma Eki, ulusal kurumlar tarafından, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından ortaklasa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir. Bu üç kurumun organize ettiği bir ortak kurul tarafindan denenmiş ve geliştirilmiş olan bu şablon, Avrupa Birliğinin tüm resmi dillerinde düzenlenmiştir.

 

Diploma Eki, aşağidaki öğelerin ifade edildiği sekiz bölümden oluşur:               

1. Diploma Ekini hak etmiş olan kişinin kimliği

2. Diploma Ekini hak etme nedenini teşkil eden , kazanılmış yeti

3. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin düzeyi

4. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin içerik ve sonuçları

5. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin işlevi

6. Ek bilgiler

7. Diploma Ekinin resmî tasdiki

8. Ulusal yüksek ögrenim sistemi hakkinda bilgi 

Diploma Eki ne değildir?

 • Bir özgeçmiş değildir.
 • Transkript (not çizelgesi) veya diploma yerine geçmez.
 • Kendiliğinden akademik veya meslekî tanınmayı garantileyen bir belge değildir


Diploma Ekinin ögrencilere sağladığı kazanimlar nedir?

 • Yurtdışında daha okunabilir ve mukayese edilebilir bir diploma
 • Öğrencinin akademik güzergâhının ve yurtdışında edindiği yeti ve becerilerin tam bir tarifi
 • Öğrencinin başarı ve yetilerinin nesnel ve âdil değerlendirmesi
 • Geleceğe yönelik olarak yurtdışında iş ve eğitim olanaklarına daha rahat ulaşma olanağı 


Diploma Ekinin yükseköğretim kurumlarına sağladığı kazanımlar nedir?

 • Akademik ve meslekî tanınmayı artırarak eğitimde verilen yetileri saydam kılar.
 • Ulusal ve kurumsal bağımsızlığı korurken aynı zamanda bütün Avrupa'da benimsenen bir ortak çerçeveye aidiyeti sağlar.
 • Verilen eğitimin farklı bir eğitimsel bağlamda kavranıp anlaşılabilmesini sağlayarak doğru değerlendirmeye alınmasına vesile olur.
 • Kurumun yurtdışında adının yaygınlaşmasına yol açar.
 • Kurumun mezunlarının ulusal ve uluslararası çerçevede iş bulma olanaklarını artırır.
 • Kurumların idarî birimlerine diplomaların içerik ve transfer edilebilirliğine ilişkin tekrar tekrar sorulan bir dizi soruya kendiliğinden cevap vererek zaman kazandırır.


Diploma Eki ne için gereklidir ?

 • Bugün tüm dünyada yeni diploma ve sertifikasyon şekilleri gelişmekte; hızla değişen iktisadî, siyasal ve teknolojik gelişmeler karşısında ülkeler öğrenci başarı değerlendirme tarz ve eğitim sistemlerini sürekli olarak değiştirmektedir. Sayıları hızla artan hareketli yurttaşlar, yeti ve becerilerinin âdil değerlendirmesini talep etmektedir. Yeti ve becerilerin tanınmaması ya da yanlış veya eksik değerlendirilmesi küresel bir sorun haline gelmiştir. Orijinal diploma ve diğer belgeler kendi başlarına yeterli açıklayıcı bilgi arz etmediklerinden dolayı, ayrıntılı ek açıklama tedarik etmeden bir diplomanın düzey ve işlevini kabul ettirmek son derece güç hal almıştır.


Diploma Eki bu zorluklara cevaben üretilmiştir

 • Yüksek öğretimde saydamlık sağlar.
 • Diploma gibi eğitim belgelerinin süratle dikkate alınmasını sağlar.
 • Hareketliliği kolaylaştırır; yaşamboyu eğitimi ulaşılabilir kılar.
 • Sahip olunan diploma ve beceriler hakkında âdil, güvenilir ve yetkin bilgi verir. 

 

Bu içerik 09.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 108717 kez okundu.